නිර්දේශිත චිත්‍රපට

Online දේශන සඳහා සහබාගීවන්න...

Zoom තාක්අෂණය හරහා අප විසින් පවත්වනු ලබන Online දේශන සඳහා සහබාගී විමට

Online ඉගෙනගන්න

Want to Receive Fresh News?

ඔබට විශ්වවිද්‍යාලය මගින් විශ්වවිද්‍යාල නිල වෙබ් අඩවියට යාවත්කාලීන කරනු ලබන නිවේදන දැන් එසැනින් දැන් ඔබට දුරකතනයට SMS මාර්ගයෙන් ගෙන්වා ගන්න....
ඔබ අපව තෝරාගත යුත්තේ ඇයි...?

අප ගැන කෙටියෙන්...

0
STUDENTS
0
LECTURE PROGRAMMES
0
BOOKS
0
LECTURES
The Best Choice

What Our Clients Say

මම මේ group එකේ ආරම්භක සාමාජිකාවක්. (2012/13 කැළණිය කලා ) ඉතිං මම දැන් උපාධිය ඉවර කරලා උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභි වැඩසටහනෙන් රැකියා ගත වුණා(ගුරැ පුහුණු )ඒ 2021-02-01 ඉතිං මේ group 1 නුත් මට මගේ exam වලට ගොඩක් ලොකු උදව්වක් ලැබුනා .මම අද වෙනකම් හිටියා මේ group එකේ.. ඉතිං මම මේ group 1 නිර්මාණය කරපු කෙනාටත් ගොඩක් ස්තුතියි .. ඉතිං මම සමුහයෙන් අද ඉවත් වෙනවා..ඔයාලගේ උපාධි සම්පුර්ණ කරගෙන රාජ්‍ය සේවයට යන්න මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. හැමෝටම සුභ පැතුම් .නැවත වතාවත් group 1 හදපු කෙනාට ගොඩක් ස්තුතියි 🙏🙏🙏💯💯

Dilnaayani Herath

Student
Dilnaayani Herath

thnx admin create this group is very valuable for every students of ex degree follower

Uvindu Irosh Morawakkoralage

Facebook User
Uvindu Irosh Morawakkoralage

good job i had faced to exam great with your notes

Kalpani Apsara

Facebook User
Kalpani Apsara
The Best Choice

The Best Courses. Learn anytime & anywhere.

send message